EU i ILO: Počinje provedba aktivnosti na stvaranju 620 novih radnih mjesta
Prva u nizu od osam obuka za 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje označava početak konkretnih aktivnosti na stvaranju najmanje 620 novih radnih mjesta i prekvalifikaciji skoro 2,000 nezaposlenih...
Read More
Evropska unija dodjeljuje 3 miliona eura u grantovima za lokalni ekonomski razvoj i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini
Grantove u ukupnom iznosu od 3 miliona eura dobilo je 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja će biti odgovorna za povećavanje zapošljivosti putem prekvalifikacije skoro 2.000 osoba u 22 opštine i stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesta...
Read More
47 potencijalnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u natjecanju za dodijelu grantova
U sklopu LEP projekta kojeg EU finansira sa 4 milona eura a provodi ILO, 47 potencijalnih partnerstava za zapošljavanje se natječe za dodijelu grantova u iznosima od 150,000 do 200,000 hiljada eura...
Read More
Nove informativne sesije za 48 potencijalnih partnerstava
Od 20. janura će se potencijalnim partnerstvima na informativnim sesijama odgovoriti na sva preostala pitanja vezana za popunjavanje punih aplikacija...
Read More
Novi rok za predavanje punih projektnih prijedloga je 30. januar 2017.
U skladu sa molbom nekoliko od 48 potencijalnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje da se zbog nadolazećih praznika produži rok za predavanje punih projektnih prijedloga...
Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • EU i ILO: Počinje provedba aktivnosti na stvaranju 620 novih radnih mjesta
  • Evropska unija dodjeljuje 3 miliona eura u grantovima za lokalni ekonomski razvoj i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini
  • 47 potencijalnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u natjecanju za dodijelu grantova
  • Nove informativne sesije za 48 potencijalnih partnerstava
  • Novi rok za predavanje punih projektnih prijedloga je 30. januar 2017.

Korisne informacije

Vodič: Zašto lokalna partnerstva za zapošljavanje
Vodič je pomoćni alat za odabrane primaoce grantova u provođenju njihovih aktivnosti i uključuje dobre prakse i primjere lokalnih partnerstava za zapošljavanje iz BiH i inostranstva.

Cilj projekta

Cilj projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" kojeg finansira Evropska unija sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) je da se kroz institucionalizaciju 15 partnerstava poveća zapošljivost prekvalifikacijom skoro 2.000 osoba u 22 opštine i stvori najmanje 620 novih radnih mjesta primarno za socijalno ugrožene kategorije stanovništva uključujući žene, mlade, manjinske zajednice, povratnike, interno raseljena lica i teško zapošljive osobe posebno u područjima pogođenim poplavama.

Brojevi i činjenice