Partnerstvo za cilj ima obuku i zapošljavanje 100 mladih osoba u polju ubrane poljoprivrede.

Partnerstvo za cilj ima obuku 40 neuposlenih osoba za poslove mesara, stolara i CNC operatera te zapošljavanje njih 30.

Partnerstvo za cilj ima prekvalifikaciju 120 nezaposlenih osoba te trajno zapošljavanje njih 60 u oblastima obrade drveta i samostalnog poduzetništva.

Partnerstvo za cilj ima obuku najmanje 100 nezaposlenih osoba o poduzetništvu i uzgoju lana, heljde, raži, prosa i spelte te zapošljavanje njih najmanje 60.

Partnerstvo za cilj ima zapošljavanje 50 nezaposlenih kroz pružanje obuke o povrtlarstvu i registraciju njihovih farmi kao komercijalnih gazdinstava.

Partnerstvo za cilj ima obuku 186 nezaposlenih za rad u oblasti obrade metala i drveta i proizvodnje kože, obuće, tekstila i hrane i zapošljavanje njih 40.

Partnerstvo za cilj ima obuku najmanje 80 nezaposlenih lica za zanimanje zavarivač i zapošljavanje njih najmanje 76.

Partnerstvo za cilj ima obuku 75 nezaposlenih osoba za rad u metaloprerađivačkoj, drvoprerađivačkoj, prehrambenoj i industriji kože i obuće i zapošljavanje njih 50.

Partnerstvo za cilj ima obuku više od 150 nezaposlenih osoba za zanimanja kuhar i konobar te zapošljavanje njih najmanje 70.

Partnerstvo za cilj ima obuku 80 nezaposlenih osoba u oblastima obrade drveta i metala i zapošljavanje njih najmanje 38.

Partnerstvo za cilj ima obuku 100 nezaposlenih osoba u oblasti obrade metala i zapošljavanje njih 52.

Partnerstvo za cilj ima obuku 140 mladih osoba o samostalnom poduzetništvu i uspostavljanje 10 novih start-up preduzeća.

Partnerstvo za jedan od ciljeva ima obuku 60 nezaposlenih osoba u polju obrade drveta te zapošljavanje njih 50.

Partnerstvo za cilj ima zapošljavanje 20 nezaposlenih osoba kroz obuku i registraciju komercijalnih gazdinstva.

Partnerstvo za cilj ima obuku 55 nezaposlenih u oblasti IT-ja, saobraćaja, vizuelnih komunikacija i pružanja sofisticiranih usluga njege tijela te zapošljavanje njih 17.